ارجمندي، سعادتمند، اقبال، بختياري، بالايي 2018 A Centrifugal Microfluidic Platform to Measure Hemoglobin of Whole Blood 8th World Congress on Biomechanics 2018
دکتر نفیسی 2018 Mathematical modelling of respiratory system by forced oscillatory technique (FOT) هشتمین همایش بیوانفورماتیک ایران
چرمی، موسوی مقدمند، همتی فیروزمند، قربانی 2018 Cuff-Less Blood Pressure Estimation Using Only the ECG Signal in Frequency Domain The 8th International Conference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE 2018)
چرمی موسوی مقدمند همتی فیروزمند قربانی 2018 Cuff-Less Blood Pressure Estimation Using Only the Photoplethysmography Signal by A Frequency Whole-based Method The 4th International Conference on Pattern Recognition and Image Analysis (ICSPIS 2018)
Omid Hajihassani, Armin Ahmadzadeh, Mohsen Gavahi, Mohammadreza Raei, Dara Rahmati, Saeid Gorgin 2017 A Low-Power Hybrid Non-Volatile Cache with Asymmetric Coding 2017 7th International Conference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE)
بهادر دژاگه؛ محمد فیروزمند و وحیدرضا نفیسی 2017 "،پیش بینی مقدار فشار خون بیماران دیالیزی با استفاده از تغییرات حجم نسبی خون به کمک روش ANFIS" بیست و چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی تهران، ایران
فرهنگ خیری سعید گرگین 2016 ارائه الگوریتمی جدید جهت شناسایی حملات کرم چاله در شبکه های بین خودرویی بیست و سومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
فخاری، نوید بخش، پیش بین، اقبال 2016 ایجاد توالی در سیستم های ریز سیالات دورانی با استفاده از طراحی محفظه های دوگانه دومین همایش ملی میکروفلوییدیک و کاربردهای آن در پزشکی و مهندسی
بهادر دژاگه ، محمد فیروزمند ، وحیدرضا نفیسی 2016 تخمین مقدار فشارخون بیماران در فرآیند همودیالیز با استفاده از تغییرات هدایت الکتریکی بدن به کمک روش ANFIS بیست و سومین کنفرانس مهندسی ملی و اولین کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی ایران سال1395،دانشگاه امیرکبیر،تهران
dejagah, Bahador; Mohammad Firouzmand & vahid reza nafisi 2016 Relative Blood Volume Monitoring During The Hemodialysis Process With Optical Method New research in Science and Engineering Conference
سعید گرگین مهدی مخبر امیر آرایش نیا محمدعلی مظاهری وحید صادقی 2015 ارزیابی روانشناختی رانندگان حمل و نقل عمومی نخستین کنگره ملی روان شناسی ترافیک
ارجمندي، سعادتمند، اقبال، بختياري، بالايي 2015 پلتفرم ریزسیالاتی گریز از مرکز به منظور اندازه گیری غلظت هموگلوبین بيست و چهارمين كنفرانس مهندسي زيست پزشكي ايران
دهقان، پيش بين، اقبال، نويد بخش، آسيايي 2015 معرفی دریچه باز شونده بر اساس مکانیزم سیال لزج در سیستم‌های میکروسیالات دورانی جهت به‌کارگیری در ابزارهای تشخیص پزشکی بيست و چهارمين كنفرانس مهندسي زيست پزشكي ايران
چيمه راد، پيش بين، آسيايي، قرباني، اقبال 2015 بررسی تاثیر مشخصه های سیال و پارمترهای هندسی در پلتفرم های ریز سیالات جهت تولید ریز قطرات بيست و چهارمين كنفرانس مهندسي زيست پزشكي ايران
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.