گروه فناوری‌های مخابراتی و فضایی

کارکنان

مربی
a.aghajani@irost.ir
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02156276020-(2312)
دانشیار
amiri@irost.org
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02156276333
khoobani.z@gmail.com
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02156276020-(2359)
دانشیار
Farahani.gh@irost.org
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02156276020-(2366)
استادیار
mohamadkhani@irost.ir
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02156276020-(2308)
استادیار
gorgin@irost.ir
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02156276020-(2300)

طرح ها و فعالیت ها

 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.