به اطلاع می رساند کلیه گواهینامه های دوره های آموزشی سال 96 صادر گردیده وآماده تحویل می باشد
به اطلاع تمامی شرکت کنندگاه دوره مدیریت منابع علمی (مندلی و اندنوت) می رساند گواهی شرکت در دوره صادر گردیده جهت دریافت گواهی خود به این اداره کل مراجعه نمایند.
به استحضار کلیه متقاضیان شرکت در کارگاه پرورش زالوی طبی می رساند دوره مقدماتی و پیشرفته این کارگاه در اردیبهشت ماه برگزار می گردد. جهت کسب اطلاعات از سرفصل این کارگاه می توانید بر روی پوستر دو دوره...
طی هفته جاری کارگاههای راستی آزمایی نتایج و تحلیل دادهای علمی برگزار گردید. کارگاه طرح آزمایشات پیشرفته سطح پاسخ نیز در حال برگزاری است. علاقه می توانند از بخش دوم دوره بهره مند گردند.
به اطلاع کلیه متقاضیان و ثبت نام شدگان دوره آموزشی پرورش زالوی طبی ایرانی می رساند زمان برگزاری این دوره تغییر نموده و زمان جدید طی اطلاعیه های رسمی اعلام خواهد شد.
به استحضار کلیه متقاضیان شرکت در کارگاه پرورش زالوی طبی می رساند دوره مقدماتی و پیشرفته این کارگاه در اردیبهشت ماه برگزار می گردد. جهت کسب اطلاعات از سرفصل این کارگاه می توانید بر روی پوستر دو دوره...
به اطلاع کلیه متقاضیان و ثبت نام شدگان دوره آموزشی پرورش زالوی طبی ایرانی می رساند زمان برگزاری این دوره تغییر نموده و زمان جدید طی اطلاعیه های رسمی اعلام خواهد شد.
اداره کل تحصیلات تکمیلی و آموزش های تخصصی با همکاری پژوهشکده کشاورزی دوره آموزشی طرح آزمایشات پیشرفته به روش سطح پاسخ را برگزار می کند.
به اطلاع کلیه متقاضیان دوره مندلی می رساند این دوره به روز 12 و 13 اسفند ماه سال جاری انتقال یافت و همچنین دوره آموزشی روشهای راستی آزمایی نتایج تجزیه و تحلیل داده های آماری به روز 30 بهمن سال جاری...

اطلاعیه ها

جهت مشاهده تقويم زمان بندي تسهيلات رفاهي نيمسال دوم فایل زیر را دانلود نمایید.
به اطلاع کلیه متقاضیان و ثبت نام شدگان دوره آموزشی پرورش زالوی طبی ایرانی می رساند زمان برگزاری این دوره تغییر نموده و زمان جدید طی اطلاعیه های رسمی اعلام خواهد شد.
به اطلاع مصاحبه شوندگان مقطع دکتری می رساند آن از داوطلبانی که در مصاحبه پذیرفته نشده اند می توانند جهت دریافت مدارک و مستندات خود به اداره کل تحصیلات تکمیلی و آموزش های تخصصی در محل سازمان پژوهش های...
متقاضیان جهت کسب اطلاع و ثبت نام در دوره آموزشی مندلی با داخلی 2506 تماس بگیرند